EKO SKLAD - dobrodošla novost


NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE za naložbe v stanovanjske stavbe.

Idejna zasnova PASIVNE HIŠE - film

V začetku septembra je bila v Uradnem listu RS objavljena sprememba pri pridobivanju ugodnih  kreditov za občane in nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v stanovanjske stavbe.

Po novem bodo obe možnosti financiranja lahko dobili vsi, ki izpolnjujejo pogoje obeh javnih pozivov, priznani stroški naložbe pa morajo presegati 20.000 evrov.

Omenjene spremembe naj bi občanom dodatno pomagale pri njihovih načrtovanih investicijah v stanovanjske stavbe.

Njihov učinek bo dvojni, saj bodo za posamezni ukrep, katerega priznani stroški presegajo 20.000 evrov, lahko v večini primerov dobil do 25 odstotkov nepovratnih sredstev in hkrati posojilo po ugodnejši obrestni meri po pogojih javnega poziva za eko kredite.

Več...