Znižajmo stroške kurjave z okni, ki res tesnijo


Znižajmo stroške kurjave s PVC okni, ki res tesnijo.

Zadnja leta se v stanovanjske bloke pospešeno vgrajujejo kalorimetri, s katerimi se zmanjšuje poraba ogrevanja. Vendar samo kalorimetri niso dovolj.

Potrebno je poskrbeti tudi za boljšo izolativnost oken in vrat, saj se bo le ob oknih ki tesnijo lahko zmanjšalo ogrevanje radiatorjev.

Nova okna in vrata so torej naložba, ki gre z roko v roki s kalorimeti.

Okna Schüco so kvalitetna okna in vam bodo v dolgotrajno zadovoljstvo. Izjemno kvaliteto tesnenja oken zagotavljajo sistemska EPDM tesnila, ki so odporna na  vremenske vplive in se skozi leta uporabe stavbnega pohištva ne skrčijo in ne začnejo preperevati.

SCHUCO - okna z EPDM tesnili. Okna, ki res tesnijo Da bi dosegli  manjše stroške ogrevanja  ne  smete pozabiti na prezračevanje, ker ne živimo od toplote temveč od zraka. Redno prezračevanje majhnih prostorov, kroženje zraka med prostori in/ali vgraditev zračnikov v okna so možne rešitve, kako zmanjšati možnost nastanka plesni zaradi previsoke vlage v zraku, če ta ni že posledica izgradnje objekta.

 

Za ponudbo in izmere nas pokličite na tel 051 415 420 ali kontaktirajte po e-mailu.